آموزشگاه بهداشت سیب سلامت
تهران، خیابان مدنی، پلاک 263 طبقه دوم